วิธีการโอนเงินผ่าน vizepay โดยการสแกน QR CODE

วิธีการโอนเงินผ่านการสแกน QR CODE   1. เข้าหน้าเว็บไซต์ เลือกทำรายการ เติมเงิน-ถอนเงิน     2. กรอกข้อมูล โดยการใส่ USER NAME และ เบอร์โทรศัพท์     3. เลือก เติมเงิน     4. เลือกเมนู QR ชำระเงินด่วน   5. รอระบบทำการชำระเงิน     6. สแกน QR CODE และชำระเงิน