วิธีการโอนเงินผ่าน vizepay โดยการสแกน QR CODE

วิธีการโอนเงินผ่านการสแกน QR CODE

 

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ เลือกทำรายการ เติมเงิน-ถอนเงิน

 

 

2. กรอกข้อมูล โดยการใส่ USER NAME และ เบอร์โทรศัพท์

 

 

3. เลือก เติมเงิน

 

 

4. เลือกเมนู QR ชำระเงินด่วน

 

5. รอระบบทำการชำระเงิน

 

 

6. สแกน QR CODE และชำระเงิน

 

 

join-now-hunsa